Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють Сторін права звернутися до суду.

Відповідальна особа за розв'язання спорів:

Юрист: Мороз Олександр +38(044)528-3303